A-Rådet

Alumnerådet har til formål at varetage alumnernes holdninger og interesser internt i rådet og overfor ledelsen -Efor, bestyrelse og kollegierådet. Rådet varetager også mindre indkøb til køkkenerne, spil, osv. Desuden skal rådet bidrage til kollegiets fællesskab ved at sikre god solidaritet og afholde arrangementer med dette formål. Rådet er opbygget af 5 alumner, som bliver valgt på de to årlige generalforsamlinger. Rådet holder et ugentlig møde tirsdag kl. 18.05 i Pejsestuen, hvor eforen, Morten, også deltager. 

Alumnerådet består af:

  • Frida Rosenlund Falk Thøstesen (Formand)
  • Chris E. Hansen (Kasserer)
  • Signe Bjerregaard-Michelsen (Udvalgsrepræsentant)
  • Anna Jakobsen (Sekretær)
  • Jonas Røge Jepsen