Aktuel bestyrelse

Bestyrelsen i 2019:

  • Formand Peter Eigenbroth – udpeget af Kollegiets Venner
  • Charlotte Dalsgaard – udpeget af Kollegiets Venner
  • Teis Brøting – udpeget af Kollegiets Venner 
  • Keld Skovsgård – udpeget af Tech College Aalborg
  • Anita Møller – udpeget af Erhverv Norddanmark
  • Hanne Richter – udpeget af Aalborg byråd 
  • John Pedersen – udpeget af Aalborg byråd

 

  • Efor Morten Schubert Nielsen og A-rådsformand deltager i bestyrelsesmøderne