Bestyrelsen

Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed.

Formand for bestyrelsen er Peter Eigenbroth.