Bestyrelsen

Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed. 

Bestyrelsen ansætter kollegiets eforpar, og har det overordnede ansvar for den samlede drift af kollegiet.

Sammensætningen af bestyrelsen ser således ud:

  • 3 medlemmer udpeges af Kollegiets Venner
  • 2 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd
  • 1 medlem udpeges af Erhverv Norddanmark
  • 1 medlem udpeges af Tech College Aalborg