Eforpar gennem tiderne

I kollegiets mangeårige eksistens har der blot været 6 eforpar

  • Morten Schubert Nielsen og Sanne 2019 –
  • John Kjær og Sanne 2016 – 2019
  • John Holm Jensen og Tinne 1986 – 2016
  • Lars Pilegaard Hansen og Hanne 1983 – 1986
  • Bent Thomsen og Ketty 1980 – 1983
  • Niels A. Eigenbroth og Karen 1950 – 1980