Fester og Arrangementer

Som det kan forventes af et hus fyldt med unge mennesker, er fest ikke et ukendt begreb. Vi har en række af officielle og traditionsrige arrangementer, som afholdes med varierende formalitet, formål og “vildhed”, og der er selvfølgelig også plads til at afholde private fester.  Vi er dog også ganske seriøse, idet eksamensperioderne, januar og juni, er festfrie med Skt. Hans arrangementet som den eneste undtagelse. Ligeså er det også kotumen på stedet, at den flittige studerende ikke er forhindret i at passe sine studier i sin daglige gang – hvilket iøvrigt også er understøttet af kollegiets retningslinjer.

Der er to gallafester om året. Novemberfesten, der afholdes den første fredag i november, står som et højdepunkt i den mørke vintertid. Der bliver uddelt legater til de alumner, der har ydet en bemærkelsesværdig indsats, sangstemmerne bliver sat i brug, og “vi mindes stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn”. Samme scenarie gentages til 4. maj festen, hvor formaliteten er sat endnu højere, og hvor indslag relateret til anden verdenskrig sætter sit præg på aftenen.

Udover de formelle arrangementer, er der også de sædvanlige og lidt mere afslappede arrangementer. Vi har blandt andet et Tour De Chambre, Skt. Hans med bål, sportstur i samarbejde/kamp med andre 4. maj kollegier og en nytårsfest.