Formænd gennem tiderne

I kollegiets mangeårige eksistens har der blot været 3 formænd

  • Bogtrykker Peter Eigenbroth  2010 – 
  • Klosterforstander Per Fog  1980 – 2009
  • Vinhandler Sigurd Müller  1950 – 1979