Kollegiets Venner

Kollegiet har en støtteforening, der hvert år støtter forskellige tiltag, som alumnerne måtte søge støtte til. Opgaver som bl.a. sportsturen og årsskriftet støttes af Vennerne.

Bestyrelsen har siden oktober 2018 været sammensat således:

  • Teis Brøting, lektor ved Aalborg Business College, formand 
  • Kurt Bennetsen, direktør i Erhverv Norddanmark, næstformand
  • Henrik Christensen, senioradvokat hos Advokatfirmaet
  • Erik Løber, direktør og stifter af BoostPLM ApS 
  • Rune W. Larsen, softwareingeniør hos Lyngsoe Systems 
  • Kathrine Thorup Nordtorp, cand.mag. i musikvidenskab
  • Matias Holch Christensen, kandidat i export & technology management
  • Julie Kikkenborg Viig, alumne/studerende ved AAU
  • Jane Christensen – Bestyrelsesformand for Plus Bolig

Derudover deltager A-rådsformand og efor i bestyrelsens møder

Tilmelding

Tilmelding og anden kontakt til bestyrelsen sker på e-mail: vennerne@4mka.dk