Legater

Der er mange forskellige legater knyttet til 4. Maj kollegiet Aalborg.

Til 4. maj festen uddeles følgende legater:

 • Alumnernes 4. Maj legat
 • Karen og N.A. Eigenbroths legat
 • Ejendomsmæglernes Fonds legat
 • Frit Danmarks legat
 • Ida Christensens Rejse- og mindelegat
 • Chr. Michael Rottbølls legat
 • Erhverv Norddanmarks legat/gavebrev

Til novemberfesten uddeles følgende legater:

 • Overlærer Christen Andersens Mindelegat
 • Adrienne Dejgaards legat
 • Max Fros Humørlegat
 • Skipper Clements Øl-legat