Tidligere alumner

Her vil vi med tiden opbygge en “database” over tidligere alumner, hvor de selv kan tilføje sig.