Bestyrelsen for 4. Maj Kollegiets Venner består af følgende medlemmer:

  • Teis Brøting, formand
  • Kurt Bennetsen, næstformand
  • Henrik Christensen
  • Erik Løber
  • Jane Christensen
  • Kathrine Thorup Nordtorp
  • Matias Holch Christensen

Derudover deltager den til enhver tid sidende alumnerådsformand samt kollegiets efor i bestyrelsesmøderne for 4. Maj Kollegiets Venner.