Kollegiets bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Formand Peter Eigenbroth – udpeget af Kollegiets Venner
  • Charlotte Dalsgaard – udpeget af Kollegiets Venner
  • Teis Brøting – udpeget af Kollegiets Venner 
  • Keld Skovsgård – udpeget af Tech College Aalborg
  • Britta Graae – udpeget af Erhverv Norddanmark
  • Hanne Richter – udpeget af Aalborg byråd 
  • Frederik Asgeir Berg – udpeget af Aalborg byråd

Derudover deltager den til enhver siddende alumnerådsformand samt kollegiets efor i bestyrelsesmøderne.