Kollegiets bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Formand Peter Eigenbroth
  • Charlotte Dalsgaard
  • Teis Brøting
  • Keld Skovsgård
  • Britta Graae – udpeget af Erhverv Norddanmark
  • Hanne Richter – udpeget af Aalborg byråd 
  • Frederik Asgeir Berg – udpeget af Aalborg byråd
  • Jane Willum Christensen
  • Matias Holch Christensen

Kollegiets efor samt en repræsentant for alumerne deltager i bestyrelsesmøderne.