4. Maj Kollegiet Venner har ikke et fast årligt kontingent, men alle bidrag – store som små – er velkomne og bidrager til bevarelsen af den historiske og sociale ramme for alumnerne på 4. Maj Kollegiet i Aalborg.

Støtten fra 4. Maj Kollegiets Venner til 4. Maj Kollegiet gives i de tilfælde og til de områder, hvor alumnernes egne midler er utilstrækkelige. Det gælder eksempelvis udgivelse af et årsskrift, bidrag til alumnernes transport til arrangementer på andre 4. Maj Kollegier i Danmark, støtte til fornyelse af inventar på kollegiet mv.

4. Maj Kollegiets Venner uddeler ligeledes årligt Skipper Clements Øllegat til en alumne, der har gjort sig særligt bemærket i festligt lag.

Hvis du ønsker at foretage en donation og blive medlem af Foreningen af 4. Maj Kollegiets Venner, sker det ved at overføre et valgfrit beløb til:

Konto hos Spar Nord: 9286-1930142588 (oplys venligst navn, adresse og kontakt-informationer)

MobilePay: 121159 (oplys venligst adresse-informationer og mail-adresse i besked-feltet)